Fight B-W Beenish Saleem & PMLN Minister

Yeh logon ko kya ho gya hai? Har aurat har banda yeh keh k buray kam kr rha hai k deen main zor zabardasti nahi hai. Har banda be hayai phela raha hai aur roknay par kehta ha deen main zor zabardasti nahi hai. Sharam aani chahiye hai aisay logon ko. Deen ki zor zabardasti un logon k liye nahi jo deen pe chaltay hain. Un k liye nahi jo be hayai phela rahain hain. Video dekhain aut faisla karain kon sahi hai aur kon ghalat. Bay Haya Media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *